Kontaktirajte upravnika jezera

Telefoni:

Nezir Salihović, ribočuvar: ‎062/140-856

Kemal Avdić, upravnik jezera: 062/183-885

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU RIBOČUVARSKE SLUŽBE, OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA LEGITIMACIJE I ZNAČKE RIBOČUVARA

https://staraca.bistrobih.ba/wp-content/uploads/2013/02/Pravilnik-o-organizaciji-i-radu-ribocuvarske-sluzbe-obliku-i-sadrzaju-obrasca-legitimacije-i-znacke-ribocuvara.pdf

Komentari

komentara