Pravilnik za ribolov šarana i amura

1.    Obavezno je upoznavanje sa pravilima prije početka ribolova.

2.    Na jezeru Starača je dozvoljen ribolov uz godišnju dozvolu izdatu od U.G.”Bistro!” ili uz dnevnu dozvolu naplaćenu na jezeru.

3.    Ulazak na jezero je dozvoljen isključivo na glavni ulaz i uz obavezno javljanje ovlaštenoj osobi prije započinjanja ribolova, kao i javljanje pri odlasku.

4.    Jezero Starača je voda sa posebnim režimom ribolova i šaranski ribolov je isključivo “Uhvati i pusti”.

5.    Šaranski ribolov se obavlja na pozicijama 1, 2 i 3 i to sa one pozicije koja je dodijeljena prilikom ulaska.

6.    Zabranjeno je parkiranje automobila na poziciji za vrijeme obavljanja jednodnevnog ribolova, a za vrijeme višednevnog ribolova dozvoljeno je parkiranje automobila na poziciji.

7.    Zabranjena je upotreba čamca.

8.    Obavezna je upotreba mreže za prihvatanje ribe (meredova), a ukoliko je ribolovac ne posjeduje, istu može zatražiti od ovlaštenih osoba na jezeru.

9.    Obavezna je upotreba podmetača (dušeka) i odlaganje ribe se vrši na prethodno navlažen podmetač.

10.    Zabranjeno je prihvatanje ribe na način da može biti oštećena, tj. hvatanje za oči, škrge, bacanje ribe sa visine, nasilno čupanje udice i slično.

11.    Zabranjeno je predugo i bespotrebno zamaranje ribe.

12.    Zabranjeno je odsjecanje dijelova peraja i otkidanje krljušti, te druge slične radnje radi označavanja ulovljene ribe.

13.    Minimalna debljina osnovnog najlona je 0,25mm.

14.    Obavezna je upotreba shock leadera.

15.    Najstrožije je zabranjeno ubijanje i odnošenje ribe.

16.    Zabranjeno je čuvanje ribe u mrežama i odmah nakon što su ulovljene, moraju se neoštećene vratiti u vodu.

17.    Fotografisanje ulovljenih kapitalnih primjeraka ribe dozvoljeno je i to odmah nakon što su ulovljene.

18.    Maksimalan broj štapova je 2 štapa po osobi.

19.    Obaveza svakog ribolovca je da posjeduje odgovarajući antiseptik, odnosno sredstvo za tretiranje i dezinfekciju rana na tijelu i ustima svake ulovljene ribe prije vraćanja u vodu.

20.    Ukoliko ribolovac ne posjeduje nešto od oba­vez­ne opreme istu može zatražiti na korištenje od ovlaš­tenog osoblja na jezeru.

21.    Ribolovac je obavezan ostaviti poziciju u zatečenom stanju, a strogo je zabranjeno bacanje sme­ća i opušaka u vodu i oko vode već isključivo na za to predviđena mjesta.

22.    Zabranjeno je paljenje vatre osim ako za to ne postoji predviđeno mjesto na poziciji.

23.    Zabranjeno je ometanje drugih ribolovaca pri ribolovu i ovlaštenog osoblja prilikom obavljanja dužnosti.

24.    Obavezna je upotreba toaleta.

25.    Za izgubljenu opremu ili opremu zaboravljenu prilikom odlaska, uprava jezera ne snosi odgovor­nost.

26.    Svaki ribolovac je dužan na zahtjev ovlaštene osobe dati na uvid dozvolu, pribor, mamce, ulovljenu ribu te dozvoliti pregled stvari i automobila.

Nepoštovanje navedenih pravila povlači sankcije i to:
• Privremena zabrana ribolova na jezeru.
• Pokretanje prekršajne prijave
• Trajna zabrana ribolova na jezeru.
• Naplata štete načinjene ribljem fondu.

Komentari

komentara