Pravilnik o provođenju takmičenja na jezeru Starača

 • Za organizaciju takmičenja potrebno je tražiti dozvolu od Udruženja „Bistro!“ iz Sarajeva u pisanoj formi na adresu ili e-mail najmanje 15 dana prije održavanja takmičenja.
 • Najmanje 10 dana prije takmičenja organizator je dužan obići stazu i utvrditi da li ista zadovoljava potrebe takmičenja, te eventualno sa korisnikom ribolovnog prava dogovoriti popravke iste manjeg obima.
 • Kotizacija za takmičenje 150 KM + za svakog takmičara 10 KM  i ista se mora uplatiti najmanje 5 dana prije održavanja takmičenja na žiro-račun Udruženja „Bistro!“. Ukoliko je potrebno obezbjediti sudiju sa opremom, dodatni iznos za uplatu je 50 KM.
 • Za takmičenja važi Pravilnik SRS FBiH za disciplinu za koju se takmičenje održava.
 • Takmičari su obavezni imati adekvatne čuvarice za ribu, pažljivo se ophoditi s ulovom prilikom skidanja sa udice i tokom vaganja, te ulov poslije takmičenja vratiti u vodu.
 • Prije i tokom takmičenja zabranjena je konzumacija alkohola i takmičarima i gostima na jezeru.
 • Zabranjeno je ometanje takmičara od strane gostiju dobacivanjem, glasnom komunikacijom, puštanjem muzike, prolaženjem iza boksova.
 • Poslije takmičenja, organizator takmičenja je dužan ostaviti pozicije u zatečenom stanju – OČISTITI SMEĆE IZA TAKMIČARA I GOSTIJU!
 • Za nepoštivanje pravila koja se odnose na tok takmičenja, Udruženje će organizatora takmičenja obavjestiti o svojim koracima pismenim putem odmah nakon takmičenja.
 • Način nadoknade štete ribljem fondu, ukoliko do istog dođe, dogovoriti će Udruženje „Bistro!“ i organizator prije održavanja takmičenja.
 • Udruženje „Bistro!“ ima pravo ne dozvoliti organizaciju takmičenja na jezeru bez ikakvih dodatnih objašnjenja, posebno ukoliko se ne ispoštuje neki od preduslova ili ukoliko je na nekom od prethodnih takmičenja isti organizator dozvolio ili prekršio neko od pravila i prouzročio probleme i štetu Udruženju.

Komentari

komentara