Opšti pravilnik o režimu ribolova

Opšti pravilnik o režimu ribolova i ponašanju na jezeru

• Na Jezeru Starača je dozvoljen ribolov uz godišnju dozvolu izdatu od U.G.”Bistro!” ili uz dnevnu dozvolu naplaćenu na jezeru.

  • Ribolovci – članovi Udruženja potpisnica Sporazuma o zajedničkom režimu ribolova za jednu kupljenju dnevnu dozvolu od 10 KM imaju pravo dva izlaska na vodu, s tim što će im kod prvog izlaska ribočuvar napisati na istu datum, a kod drugog izlaska istu poništiti cijepanjem.
  • Ribolovci bez godišnje dozvole ili članovi udruženja koji nisu potpisnici Sporazuma o zajedničkom režimu ribolova plaćaju izlazak 10 KM

• Jezero Starača je voda sa posebnim režimom ribolova.

• Ribolov se obavlja isključivo sa označenih pozicija, odnosno, crvenom bojom obojena obala predstavlja područje trajne zabrane ribolova

jezero-staraca-ilijas-zabrana-ribolova

  • Ukoliko ribolovac bude zatečen u ribolovu na dijelu obale na kojoj je zabranjen ribolov, izreći će mu se pismena opomena koja će mu biti upisana u ribolovnicu i koja će biti objavljena na web stranicama udruženja i jezera, te i na Facebook stranicama udruženja i jezera.
  • Za ponavljanje prekršaja, ribolovac će dobiti trajnu zabranu ribolova na jezeru i ista će takodjer biti javno objavljena na pomenutim web stranicama i Facebooku.

• Ribolov je dozvoljen sa dva štapa. Pri tome voditi računa da se zabacuje okomito u odnosu na obalu sa koje se zabacuje a da se ne remete drugi ribolovci.

• Nije dozvoljen ribolov na kedera, živog ili mrtvog, komad kedera, ili ikru.

• Noćni ribolov je dozvoljen samo članovima UG “Bistro!” uz dozvolu ribočuvara.

• Šaranski ribolov je dozvoljen na način propisan Pravilnikom o šaranskom ribolovu.

• Ribolov na štuku je dozvoljen na način propisan Pravilnikom o ribolovu štuke.

• Zabranjena je upotreba čamca (potrebno posebno ovlaštenje ribočuvara).

• Obavezna je upotreba mreže za prihvatanje ribe (meredova).

• Zabranjeno je prihvatanje ribe na način da može biti oštećena, tj. hvatanje za oči, škrge, bacanje ribe sa visine, nasilno čupanje udice i slično.

• Ribolovac je obavezan ostaviti poziciju u zatečenom stanju – strogo je zabranjeno bacanje smeća i opušaka u vodu i oko vode već isključivo na za to predviđena mjesta.

• Zabranjeno je pecanje sa splava, ili neovlašteno korištenje istog

• Zabranjeno je samoinicijativno rezanje granja i stabala na području jezera.

• Zabranjeno je paljenje vatre osim ako za to ne postoji predviđeno mjesto na poziciji.

• Zabranjeno je ometanje drugih ribolovaca pri ribolovu i ovlaštenog osoblja prilikom obavljanja dužnosti.

• Zabranjeno je parkiranje vozila na pozicijama za ribolov i mimo predviđenog parkinga.

• Zabranjeno je puštanje muzike, ili na drugi način izazivanje buke koja bi ometala mir na jezeru i smetala susjednim ribolovcima ili izletnicima.

• Obavezna je upotreba toaleta.

• Za izgubljenu opremu ili opremu zaboravljenu prilikom odlaska, uprava jezera ne snosi odgovornost.

• Svaki ribolovac je dužan na zahtjev ovlaštene osobe dati na uvid dozvolu, pribor, mamce, ulovljenu ribu te dozvoliti pregled stvari i automobila.

KAO ULOV, ČLANOVI UDRUŽENJA MJESEČNO MOGU UZETI JEDNU ŠTUKU I JEDNOG ŠARANA DO 2 KILOGRAMA TEŽINE O ČEMU SU ODMAH DUŽNI OBAVJESTITI RIBOČUVARA (LIČNO ILI NA TELEFON). ZADRŽANI A NEPRIJAVLJENI ULOV ĆE SE SMATRATI PREKRŠAJEM ZA ŠTA ĆE PROTIV POČINIOCA BITI PODUZETE PROPISANE SANKCIJE.

Telefoni:

Nezir Salihović, ribočuvar: ‎062/140-856

Kemal Avdić, upravnik jezera: 062/183-885

ZA SVE OSTALE RIBOLOVCE JE POTPUNI “UHVATI I PUSTI” SISTEM RIBOLOVA!

UKOLIKO ULOVITE SUNČANICU, MOLIMO VAS DA ISTU UBIJETE I VRATITE U JEZERO

Nepoštovanje navedenih pravila povlači sankcije i to:
• Privremena zabrana ribolova na jezeru.
• Pokretanje prekršajne prijave
• Trajna zabrana ribolova na jezeru.
• Naplata štete načinjene ribljem fondu.

Komentari

komentara